7.07.2009

Bridal Shoes that Make a Statement!


This Shoes are made for Walking
just right for a beach weddingang lakas ng silversomething blueAlign Center


siyeeeet ang lakas
nkaka-okot lang ang takong prang bomb threat lang
wapak!
yes black is black
isang mlakas na wapak pra sa mga powerful na shu-ezzz....

No comments: